Monthly Archives: Οκτώβριος 2012

Νίκος Δένδιας


Γιώργος Αρβανίτης και Μαριλένα Κατσίμη

Νίκος Δένδιας, βουλευτής Κερκύρας με την Ν.Δ. και Υπουργός  Δημοσίας Τάξεως και Π.τ.Π στην τρικομματική κυβέρνηση των Poul Mathias Thomsen, Bob Traa, και Klaus Masuch.

Ένα αυθεντικό δείγμα της Άρχουσας Τάξης της χώρας.

Αμείλικτος και σκληρός με τους ιθαγενείς, αποκεφάλισε τους  Κώστα Αρβανίτη και Μαριλένα Κατσίμη από την ΕΡΤ γιατί «προέβησαν σε απαράδεκτους υπαινιγμούς» , και από την άλλη είναι συγκαταβατικός και εξυπηρετικός σε όποιον έχει διαβατήριο άλλο εκτός ελληνικού.

Έχει μάθει στην Υψηλήν Προστασία.

Πιστεύει, και το έχει δείξει στις διαδηλώσεις, ότι οι υπήκοοι έχουν ανάγκη το μαστίγιο.

Θεωρεί την χώρα φέουδο του.

Λεία αυτών που υπηρετεί και θα προστατέψει, αυτήν λεία, με κάθε τρόπο.

Είναι χαλίφης στην θέση του χαλίφη, είναι θεός, είναι άρχοντας.

Είναι ο τέλειος επιστάτης.

Ας τον χαρούμε οι υποταχτικοί του!

© HeadWaiter

KOKOPELLI vs BAUMAUX


Codex Alimentarius

Kokopelli, ενάντια στην Baumaux, ή πώς να αποδείξεις, πως δεν είσαι ελέφαντας.

Αντιγράφω από τον δικτυακό τόπο http://curia.europa.eu/  που είναι ο δικτυακός τόπος του δικαστηρίου της Ε.Ε., και από το κείμενο απόφασης του δικαστηρίου της  C-59/11 υπόθεσης:

 Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

21      Η Kokopelli είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία πωλεί σπόρους προς σπορά παλαιών ποικιλιών κηπευτικών και καλλωπιστικών φυτών βιολογικής καλλιέργειας και διαθέτει στα μέλη της ορισμένες κηπευτικές ποικιλίες που καλλιεργούνται ελάχιστα στη Γαλλία.

22      Η Baumaux δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία σπόρων για σπορά τόσο καλλωπιστικών όσο και κηπευτικών φυτών. Η εν λόγω εταιρία άσκησε το 2005 αγωγή λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού κατά της Kokopelli, ζητώντας, μεταξύ άλλων, κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 50 000 ευρώ, καθώς και να παύσει η διαφήμιση των ποικιλιών που διέθετε στο εμπόριο.

23      Με απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2008, το tribunal de grande instance de Nancy υποχρέωσε την Kokopelli να καταβάλει αποζημίωση στη Baumaux για αθέμιτο ανταγωνισμό. Το δικαστήριο αυτό διαπίστωσε ότι η Kokopelli και η Baumaux δραστηριοποιούνταν στον τομέα των παλαιών ή σπάνιων σπόρων, διέθεταν στο εμπόριο, μεταξύ άλλων, 233 προϊόντα που ήταν παρόμοια ή πανομοιότυπα και απευθύνονταν στην ίδια πελατεία ερασιτεχνών κηπουρών, τελούσαν επομένως σε σχέση ανταγωνισμού. Έκρινε, ως εκ τούτου, ότι η Kokopelli, διαθέτοντας στο εμπόριο σπόρους για κηπευτικά φυτά που δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στον γαλλικό κατάλογο ούτε στον κοινό κατάλογο περί ποικιλιών λαχανικών, προέβη σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στην παράγραφο 23 το Ευρωπαϊκό δικαστήριο μας εξηγεί πως όποιος πουλά σπόρους οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί από τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών  είναι ψιλοπαράνομος. Ότι δεν είναι καταγραμμένο δεν υπάρχει, και δεν πρέπει να πωλείται σύμφωνα με την ΕΕ.

24      Η Kokopelli άσκησε έφεση ενώπιον του cour d’appel de Nancy.

25      Υπό τις συνθήκες αυτές, το cour d’appel de Nancy αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο των Ε.Κ. το εξής προδικαστικό ερώτημα:

«Είναι σύμφωνες με τα δικαιώματα και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της ελεύθερης ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας, της αναλογικότητας, της ισότητας ή της απαγορεύσεως διακρίσεων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, και με τις απορρέουσες από την [Tirpaa] δεσμεύσεις οι οδηγίες 98/95/ΕΚ, 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου και 2009/145 της Επιτροπής καθόσον επιβάλλουν περιορισμούς στην παραγωγή και εμπορία παλαιών σπόρων και φυτικών ειδών;»

Αντιγράφω:

41      Εν προκειμένω, πρέπει να εξεταστεί αν το σύστημα αποδοχής των ποικιλιών σπόρων προς σπορά κηπευτικών που προβλέπουν οι οδηγίες 2002/55 και 2009/145 παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/55 περιορίζει την πιστοποίηση, τον έλεγχο ως τυποποιημένων σπόρων και την εμπορία των σπόρων κηπευτικών σε εκείνους τους σπόρους η ποικιλία των οποίων είναι επισήμως αποδεκτή σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος. Όμως, για να γίνει αποδεκτή η ποικιλία και να καταχωριστεί στους επίσημους καταλόγους, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, πρέπει να είναι σαφώς διακρινόμενη, σταθερή και επαρκώς ομοιόμορφη.

42      Η Kokopelli προβάλλει ότι αδυνατεί να διαθέσει στο εμπόριο τους σπόρους «παλαιών» ποικιλιών κηπευτικών διότι αυτοί, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών τους, δεν πληρούν τα κριτήρια της διάκρισης, της σταθερότητας και της ομοιομορφίας, και αποκλείονται έτσι αδικαιολόγητα από τους επίσημους καταλόγους.

Εδώ η Kokopelli (42) προβάλλει σε απλά ελληνικά την αιτιολογία ότι ο κάθε γεωργός ή κηπουρός που έχει κληρονομήσει κάποιους σπόρους από τον παππού του αδυνατεί να πάει στις Βρυξέλλες στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού ώστε να «κατοχυρώσει» την ύπαρξη των σπόρων και να γραφτούν στους επίσημους καταλόγους.

Εξάλλου  οι μη  G.M (γενετικά τροποποιημένοι) σπόροι δεν διακρίνονται για σταθερότητα και ομοιομορφία, μάλλον  Codex Alimentarius κρύβεται πίσω από τις λέξεις.

Πάλι φροντίζουν για εμάς χωρίς εμάς.

Και συνεχίζει το δικαστήριο:

53      Συναφώς, πρέπει να τονιστεί ότι, για να εξασφαλιστεί η αύξηση της παραγωγικότητας στις καλλιέργειες, οι σπόροι που διατίθενται στην εσωτερική αγορά πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη βέλτιστη χρήση των γεωργικών πόρων.

Δηλαδή αν η πορτοκαλιά  που έχω στον κήπο μου δεν εξασφαλίζει τα ποιοτικά standard  των γραφειοκρατών θα πέσει στον  νεοταξικό Καιάδα.

54      Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο νομοθέτης της Ένωσης θεώρησε ότι το σύστημα αποδοχής δυνάμει της οδηγίας 2002/55 ήταν αναγκαίο ώστε οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων να επιτυγχάνουν αξιόπιστη παραγωγικότητα και ποιότητα όσον αφορά την απόδοση.

55      Συγκεκριμένα, πρώτον, το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/55 απαιτεί η ποικιλία κηπευτικών να διακρίνεται, δηλαδή, ανεξάρτητα από την προέλευσή της, τεχνητή ή φυσική, από την αρχική ποικιλία από την οποία δημιουργήθηκε, να διαφοροποιείται εμφανώς λόγω ενός ή περισσοτέρων σημαντικών χαρακτηριστικών από κάθε άλλη ποικιλία γνωστή στην Ένωση. Έτσι, ο διακριτός αυτός χαρακτήρας παρέχει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων τις απαραίτητες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων σπόρων και τους επιτρέπει να επιλέξουν εξασφαλίζοντάς τους τη βέλτιστη απόδοση.

Εδώ ο νομοθέτης απαιτεί και επιβάλει.

Απαιτεί και επιβάλλει τον τρόπο και το είδος που ο κάθε γεωργός θα σπείρει και θα δουλέψει.

Παραγωγικότητα και πάλι παραγωγικότητα. ‘Όποιο φυτό δεν είναι παραγωγικό στον Καιάδα. 

Αλήθεια τόσα χρόνια πως ζούσαμε χωρίς τις οδηγίες της Ε.Ε. Χωρίς τρελές αγελάδες, χωρίς γρίπη των χοίρων , των πουλερικών, χωρίς μεταλλαγμένα, κλπ, κλπ.

Όποιος ενδιαφέρεται για την τελική απόφαση ας συνεχίσει να ψάχνει.

Σκοπός αυτού του άρθρου δεν ήταν μόνο να καταδείξει την μάχη ανάμεσα στην βιοποικιλότητα και στο λόμπι των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, ή στον έλεγχο που προσπαθούν να μας επιβάλουν μέσω των τροφίμων, αλλά  ούτε και να δείξει με ποιον τρόπο οι  λομπίστες γραφειοκράτες εννοούν την πράσινη αειφόρο ανάπτυξη, τα λεγόμενα Πράσινα  Άλογα αλλά:

Να προβάλει με λίγο ποιό καθαρά τον τρόπο που σκέπτονται και ενεργούν εκεί στις Βρυξέλλες.

Όσο για όλους εμάς;

Είμαστε δεινόσαυροι, είδος προς εξαφάνιση.

Όλα όσα ξέραμε, όλα όσα πιστεύαμε δεν έχουν καμιά θέση στην Νέα Εποχή.

© HeadWaiter 

Κώστας Βαξεβάνης


Κώστας Βαξεβάνης

Ιδού ο Ένοχος!

Μετά την απόφαση για την νομιμότητα του μνημονίου, την φυλάκιση των καταληψιών του Πενταγώνου, την προστασία των κουκουλοφόρων, το ακαταδίωκτο των πολιτικών, και την καταδίκη των Λοκατζήδων, ήλθε η ώρα για την ελληνική δικαιοσύνη να παραδώσει σιδηροδέσμιο τον ένοχο των ενόχων:

Τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη.

Τιμή και δόξα για τους Έλληνες  δικαστές.

Τιμή και δόξα η Δικαιοσύνη για τούτη την χώρα.

Ελπίζω αντιπροσωπία της δικαιοσύνης σήμερα (28η Οκτωβρίου) να παρελάσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για να τιμήσει τους νεκρούς του ΟΧΙ.

Τους νεκρούς ενάντια στο Ναζιστικό καθεστώς που ήθελε να υποδουλώσει την χώρα.

Ίσως και να μην χρειάζεται όμως!

Σήμερα η Δικαιοσύνη έκανε το…. καθήκον της

Σήμερα έδειξε πως αντιστέκεται στον κατακτητή.

Οι παρελάσεις είναι για τα παιδάκια και τους φαντάρους.

©  HeadWaiter

ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ


28Η Οκτωβρίου αύριο ας υψώσουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας.

Ίσως σε λίγο καιρό να μην μας αφήνουν. ( by Harris Gerg..)

Μπορεί να μην είναι πολιτικά ορθή η παρουσία εθνικών συμβόλων. (politically correct)

Ίσως κάποιοι από τους συμπολίτες μας, (θα χρησιμοποιήσω μια πολιτικά ορθή λέξη) να αισθάνονται άβολα στην θέα της.

Μπορεί να φταίει το θρησκευτικό σύμβολο που εμπεριέχει.

Μπορεί η ενότητα που δίνει σε τούτην την γωνιά του κόσμου.

Μπορεί ίσως η ξεχωριστή ταυτότητα σε όλους εμάς που την πιστεύουμε.

Μπορεί η «ελευθερία ή θάνατος» που συμβολίζει.

Υψώστε μια σημαία στο μπαλκόνι, και ας σας φωνάξουν γραφικούς, σωβινιστές, ρατσιστές, πατριδοκάπηλους, εθνικιστές.

Υψώστε μια σημαία στο μπαλκόνι, για να δείξουμε πως είμαστε ακόμα ζωντανοί.

Υψώστε όσο ακόμα μπορούμε.

© HeadWaiter

Βουλευτής Φθιώτιδας Νίκος Σταυρογιάννης


Νίκος Σταυρογιάννης

Κυρ Φώτη όταν ο (πρώην) βουλευτής της Ν.Δ.  Νίκος Σταυρογιάννης δηλώνει ότι: «Δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να ψηφίσω μέτρα που εξαθλιώνουν τους πλέον αδύναμους νοικοκυραίους της χώρας» εσύ σαν  “προοδευτικός και αριστερός” γιατί συνεχίζεις να στηρίζεις την Κυβέρνηση;

Κυρ Φώτη  ο κ. Σταυρογιάννης δεν πρέπει να αγαπάει καθόλου την Ελλάδα, ενώ εσύ πολύ.

Τα στερνά τιμούν τα πρώτα κυρ Φώτη!!!

Αντωνάκη μου!

Το Σύνταγμα της Ελλάδος στο άρθρο 60 παρ.1 αναφέρει:

«Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση.»

Ποιος είσαι εσύ που διαγράφεις από ένα κόμμα, που υποτίθεται ότι λειτουργεί κάτω από το Σύνταγμα, έναν βουλευτή που άσκησε το συνταγματικό του δικαίωμα της γνώμης κατά συνείδηση;

Με αυτήν σου την κίνηση δεν περιορίζεις το δικαίωμα γνώμης και ψήφου;

Τα καταστατικά των κομμάτων και η «κομματική πειθαρχεία» είναι θεσμοί που ξεπερνούν το Σύνταγμα;

Χωρίς έλεος τούτη η χώρα. Πέρασαν 2500 χρόνια και ακόμα δεν έχει βρει μια λέξη για τα άσχημα όνειρα της νύχτας.

Συνεχίζει να τα λέει Εφιάλτες.

 

© HeadWaiter

Ανθισμένος Θάνατος


Ανθρωποθυσίες Ατζέκων.

Οι ανθρωποθυσίες αποτελούσαν σημαίνουσα θρησκευτική πρακτική των Αζτέκων, όπως άλλωστε και άλλων λαών της Νοτίου και Κεντρικής Αμερικής (Μάγια, Μότσε). Κάθε χρόνο, περίπου δέκα με είκοσι χιλιάδες άτομα[θυσιάζονταν στις τελετές αυτές. Οι Αζτέκοι πίστευαν πως οι ανθρωποθυσίες ήταν απαραίτητες για την ύπαρξη του κόσμου και του ανθρώπινου είδους.

Σύμφωνα με το μύθο, ο Ουϊτζιλοπότστλι χρειαζόταν οπωσδήποτε τις καρδιές και το αίμα των ανθρώπων ως τροφή, ώστε να νικήσει τους εχθρούς του, τη Κογιολξάουκι και τα 400 άστρα που είχαν φονεύσει τη μητέρα του Κοατλίκουε, αλλά και να συνεχίσει να ζωογονεί τη Γη. Αν δεν τρεφόταν, δε θα ανέτελλε και η ανθρωπότητα θα χανόταν.

 Ακόμα πίστευαν ότι με τις ανθρωποθυσίες συντηρούσαν το Σύμπαν και βοηθούσαν στο να ακυρωθεί κάθε αμαρτία. Ανθρωποθυσίες λάμβαναν χώρα κάθε μέρα με την ανατολή του ηλίου στην κορυφή των ναών-πυραμίδων, ενώ ήταν γνωστές ως «Ανθισμένος Θάνατος«.

Δεν έχουν αλλάξει και πολλά στον πλανήτη μας τα τελευταία χίλια χρόνια.

Αν κάποιος στην θέση των Θεών βάλει τις αγορές και την Ε.Ε. εύκολα θα καταλάβει την εμμονή  Σαμαρά στην προσπάθειά του να φανεί αρεστός και να αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη των εταίρων και δανειστών.

Δεν θα μπορούσαν να τον ενδιαφέρουν οι καθημερινές αυτοκτονίες Ελλήνων πολιτών, η αύξηση της ανεργίας, το κλείσιμο των επιχειρήσεων.

Όλοι και όλα στον βωμό του Μολώχ, στον βωμό του Ουϊτζιλοπότστλι αρκεί να επιζήσουμε εμείς.

Αρκεί να επιζήσει η  Άρχουσα Τάξη της χώρας.

Να μην βουλιάξουν οι ποιο ψηλοί όροφοι της πολυκατοικίας.

Όλα στο θυσιαστήριο. Ανθισμένος Θάνατος.

©  HeadWaiter

Pax Romana


Το φετινό Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποφάσισε ομόφωνα η νορβηγική επιτροπή, δικαιολογώντας την επιλογή της με την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχει επιφέρει η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Από το in.gr

Με το άκουσμα της είδησης αναρωτήθηκα για ποιο λόγο οι Ακαδημαϊκοί που απονέμουν τα βραβεία δεν έκαναν την ίδια κίνηση λίγα χρόνια πριν στην περίπτωση της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. αλλά στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία με την περίφημη περίοδο της Pax Romana ( Ρωμαϊκή Ειρήνη)

Μέχρι και ο φλεγματικός  Nigel Farage  ευχήθηκε η ΕΕ να λάβει και το Νόμπελ Οικονομίας.

© HeadWaiter

Ave Caesar


Χαίρε Καίσαρα

Οι Μελλοθάνατοι Σε Χαιρετούν

Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει -για πρώτη φορά εν μέσω της κρίσης- η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της Στέφεν Ζάιμπερτ

©  HeadWaiter

Ελεύθερη πτώση.


Keep Your Coins I Want Change

2012. Η Ελλάδα σε ελεύθερη πτώση.

Και μάλλον δεν υπάρχει αλεξίπτωτο ή έστω σχοινί ασφαλείας.

Παραδώσαμε, και καθημερινά παραδίδουμε, όλα μας τα όπλα στους δανειστές.

Οι τηλεοράσεις αγωνιούν για τον αν θα λάβουμε την επόμενη δόση. Των 31 δις, λες και το πρόβλημα της χώρας είναι τα χρήματα.

Για την ελληνική Άρχουσα Τάξη, ίσως πραγματικά να είναι αυτό το πρόβλημα.

Αμφιβάλω όμως αν είναι για την χώρα.

Η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. μετά στο euro, και τέλος η υπαγωγή μας στην κηδεμονία του τριγώνου   IMF, ECB, και Ε.Ε. έχει αλλάξει εντελώς την οικονομική δυναμική της χώρας.

Η χώρα παρέδωσε την ηγεσία της στους λογιστές. Παραδόθηκε στο σφαγείο των αριθμών.

Δεμένη θεσμικά αλλά και οικονομικά.

Και βγαίνουν οι αριθμοί και τα παπαγαλάκια, στο γυαλί να μιλήσουν για ανάπτυξη.

Την ώρα που θεσμικά η χώρα έχει δεθεί χειροπόδαρα.

Η γεωργία έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Επιδοτείται η καλλιέργεια των …. σαλιγκαριών την ίδια ώρα που:

Καπνός, βαμβάκι, ζαχαρότευτλα (για ζάχαρη) έχει απαγορευτεί η καλλιέργειά τους από τους γραφειοκράτες της Ε.Ε.

Το σκληρό σιτάρι το ίδιο.

Η ελιά; Η Ε.Ε. υποστηρίζει και επιδοτεί όχι το τελικό προϊόν που είναι το ελαιόλαδο αλλά τα ελαιόδεντρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελαιόλαδο είναι είδος εν ανεπάρκεια στον πλανήτη είναι απορίας άξιον γιατί η Ε.Ε πληρώνει τους ελαιοπαραγωγούς για να κάθονται.

Είναι καλύτερα να ξεχάσω το τι συμβαίνει στο κλειστό επάγγελμα του αμπελουργού.

Γιατί και ο αμπελουργός είναι κλειστό επάγγελμα, όπως ο ταξιτζής ή ο φαρμακοποιός, αλλά επειδή στην περίπτωσή μας ο καλός αμπελουργός είναι ο Γάλλος, απαγορεύεται στον Έλληνα να φυτέψει καινούργιο αμπελώνα χωρίς την άδεια της Ανώτατης Αρχής.

Υποτυπώδης βιομηχανία τα ναυπηγεία στην Ελλάδα, αλλά να που και εκεί η Ε.Ε έχει βάλει την σφραγίδα της.

Απαγορεύει στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά να κτίσουν εμπορικά πλοία. Πήραν λέει παράνομες επιδοτήσεις, και τέτοια πράγματα δεν συγχωρούνται.

Στο 22,6% έφτασε η ανεργία!

Και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι θέσεις εργασίας στα φανάρια είναι όλες κλεισμένες.

Οποιοσδήποτε  σέβεται τον εαυτό του αποφεύγει να δουλέψει σε εργασία που αποφέρει λιγότερα από ένα καλό πόστο ζητιάνου, με αποτέλεσμα την φυγή των νέων στο εξωτερικό.

Όταν μάλιστα τα παιδιά θεωρούνται, από την εφορία, είδος πολυτελείας, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που κυβέρνηση αγωνιά αν θα λάβει την επόμενη δόση.

Ποιόν θα προστατέψει με αυτά τα χρήματα;

Τους αγρότες που τους μειώνει την σύνταξη; (Αλήθεια ποιος σε τούτον τον πλανήτη έχει ανάγκη τα 30€ του συνταξιούχου αγρότη, και τα αποζητά με τέτοια λύσσα;)

Τα ΑμΕΑ  που διαδήλωσαν προχθές μπροστά στο Υπουργείο;

Ή τους συνταξιούχους που τους υπόσχεται συντάξεις Βουλγαρίας και φάρμακα Μπαγκλαντές;

Ποιόν θα προστατέψει με τα 31 δις;

Ποιος ο λόγος, όλοι εμείς να συνεχίζουμε να κοιτάμε άφωνοι και άβουλοι;

Γιατί να ζητιανεύουμε την φιλία σε μια παρέα που μας θέλουν μόνο για υποζύγια;

©  HeadWaiter

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Κατεβαίνουμε στον πολιτικό στίβο, κατεβαίνουμε στις εκλογές.

WordPress ΣΕ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ "THE POLYTONIC PROJECT"

Περιδιαβαίνοντας

- Passing through the Αrts, culture and civilization, nature and human

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΩΡΑ !

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: Καμιά αλλαγή του συντάγματος χωρίς δημοψήφισμα ! ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ, το πλήθος μας.

Αέναη κίνηση

Για την αυτονομία και τη χειραφέτηση-per l' autonomia e l' emancipazione

Τοπία

του Μυαλού κ της Ψυχής

ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

...γελοίος γράφων...

Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ - σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Κάδος Ανατύπωσης

Ανάλεκτα του Διαδικτύου

PROJECT ANTISYSTEM

NEWS,MUSIC, SERIES, AND MORE

Crystalia Patouli --------

H ζωή δεν είναι αυτή πoυ έζησε κανείς, αλλά αυτή πoυ θυμάται και όπως τη θυμάται για να την αφηγηθεί. Gabriel García Márquez

Λαϊκιστής

"Οι καιροί ου μενετοί" Θουκυδίδης

Το μαμούνι που μιλάει

Πες-πες κάτι θα μείνει

The Late Blog

"It is never too late to be , what you might have been "

ΕΠΙΓΟΝΟΣ

Ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερη σκέψη.

για την Ιστορια...

Θέματα -Πηγές-Σκέψεις-Τεχνικές & εργαλεία για τη διδασκαλία της

Τα Κακώς Κείμενα

Ο ΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ // www.kakoskeimena.net

λογομνήμων...

κατ' ευφημισμόν

Referendums For Greece

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Θραξ Αναρμόδιος

αναρμοδίως επί παντός

XOYNTAPA

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΚΡΑΤΟΣ !

sterianizali.wordpress.com/

καΤά Λάθος σΤεριανός. καΤά πάθος ζαΛισμένος.

kospanti

Ιστορίες ενός τσακισμένου μυαλού ...

Αναγεννημένη

"Και το ξερό κεφάλι μου μυαλό ποτέ δε βάζει, όσο τα πόδια μου βαστούν, στο δρόμο θα με βγάζει"

Ο άνθρωπος του μετρό

Γιατί πάντα κάποιος πρέπει να κάθεται και να παρατηρεί τους άλλους...

Lagrimas de oro

Δάκρυα από χρυσό

Βίκυ Παπαπροδρόμου: ό,τι πολύ αγάπησα (ποίηση, πεζογραφία & μουσική)

Μ' αρέσουν τα ποιήματα που ζουν στο δρόμο, έξω απ' τα βιβλία: αυτά που τουρτουρίζουν στις γωνιές κι όλο καπνίζουν σαν φουγάρα· που αναβοσβήνουν, μες στη νύχτα, σαν Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια... [Νίκος Χουλιαράς]

Διαβούλευση Πολιτών

Ιστοσελίδα ενημέρωσης, διαβούλευσης, έρευνας, αρθρογραφίας.

απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Stop Alimentarius

Ενημερώσου για τον κώδικα διατροφής και προστάτευσε τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου

Love Your Thoughts

...οργασμός σκέψης

αἰέν ἀριστεύειν

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

ΨΙΘΥΡΟΙ

ψίθυροι του κόσμου

Dimitris Manousakis

A great WordPress.com site

Απ'όλα (με sos)

Εδώ δεν πουλάμε σουβλάκια

ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ , ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΕΣ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Yannis Ioannou,cartoonist

cartoons and satyrical comics ,Yannis Ioannou

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Θέματα και αναθέματα...

Χειμωνιάτικη Λιακάδα

Σκέψεις, απόψεις, προβληματισμοί και συναισθήματα. Στοχασμοί που ρίχτηκαν στο διαδίκτυο σαν μπουκάλια στο πέλαγος …

womaneveryday

με σκέψη για όλα-σχεδόν

Derveniotis's Weblog

Drawing the Line

Αρέσει σε %d bloggers: