Monthly Archives: Μαΐου 2012

Συνοικέσιο by Angela Dorothea Merkel


Και έσονται οι δύο εις σάρκα μια.

Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει καταλάβει την αγάπη που ενώνει την φατρία Μητσοτάκη με αυτήν του Σαμαρά.

Τα τελευταία 20 χρόνια είναι παράδοση στα ελληνικά πολιτικά δρώμενα.

Και όμως εδώ και λίγες μέρες ανακοινώθηκε ο πολιτικός γάμος των δύο αυτών οικογενειών.

Μου θύμισε λίγο καιρούς φεουδαρχίας.

Ο Βασιλέας παίρνει την απόφαση και τα πριγκιπικά τέκνα υπακούουν.

«Θυσιάζονται» στον βωμό των πολιτικών και γεωστρατιωτικών συμφερόντων του ανώτατου άρχοντα.

Υπακούουν στο καθήκον.

His Master’s Voice στα Αγγλικά, La Voix de Son Maître στα Γαλλικά, Die Stimme seines Herrn στα Γερμανικά.

Βίον ανθόσπαρτον και καλούς απογόνους, που δεν είναι άλλοι από την πιστή εφαρμογή του μνημονίου.

Να τους χαιρόμαστε.

© HeadWaiter

ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΣ


Ὅλο καὶ ποιὸ συχνὰ στὸ διαδίκτυο ἀλλὰ καὶ στὰ ΜΜΕ ἀκούγονται φωνὲς τοῦ τύπου: «Ἡ χώρα δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρει»  ἢ  «ποιοὶ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ θὰ τὰ βάλουμε μέ τους……»

Οἱ λεγόμενες φωνὲς τῆς λογικῆς, τοῦ ὀρθολογισμοῦ , σωφροσύνης καὶ αὐτοσυγκράτησης.

Καὶ θὰ εἶχαν δίκιο ἄν:

Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, δὲν ἦταν ἐν ἐξελίξει  ἕνα σχέδιο ὑποδούλωσης καὶ ξεπουλήματος τῆς χώρας καὶ μετατροπῆς τῶν κατοίκων της σὲ ἀνδράποδα.

Ὅταν στὶς 28 Μαΐου 1979 ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλής, πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ὑπέγραφε στὸ Ζάππειο τὴν συμφωνία ἔνταξης τῆς Ἑλλάδος στὴν τότε ΕΟΚ, κανεὶς δὲν περίμενε πὼς 30 χρόνια μετὰ ἡ χώρα θὰ κινδύνευε νὰ γίνει προτεκτοράτο καὶ πειραματόζωο τῆς παγκόσμιας τάξης τῶν τραπεζιτῶν.

Ἔτσι 30 χρόνια μετὰ οἱ Ἕλληνες μετεξελίχθησαν ἀπὸ πολῖτες μιᾶς εὐρωπαϊκῆς χώρας σὲ ἀνδράποδα καὶ λεία τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Γιατί ποιὰ ἄλλη λέξη θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει κάποιος ἐκτός της «ἐξανδραποδισμὸς» γιὰ νὰ χαρακτηρίσει αὐτὸ ποῦ συμβαίνει αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὴν χώρα;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη ὅταν ἀμείβεται μὲ 500€ τὸν μῆνα;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη ὅταν 20 στοὺς 100 συμπολῖτες τοῦ εἶναι ἄνεργοι;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη ὅταν η ἀπὸ 5ετίας ὕφεση ἔχει τσακίσει κάθε κομμάτι τῆς οἰκονομίας;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη, ὅταν στὰ λεξικὰ ἡ λέξη Ἕλληνας ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν λέξη φοροφυγάς, χωρὶς κανένας νὰ ἐξηγεῖ πὼς γίνεται κάποιος νὰ φοροδιαφεύγει ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ βάζει  λουκέτο στὴν ἐπιχείρηση καὶ στὰ ὄνειρά του;

Μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτὸ του ἐλεύθερο πολίτη ὅταν θὰ πρέπει νὰ δικαιολογήσει σὰν τεκμήριο στὴν ἐφορία ἀκόμα καὶ τὴν ἐρωμένη ποῦ τυχὸν ἔχει;

Ὅταν θὰ πρέπει νὰ πληρώσει πρόστιμο γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ ἀμπελῶνα ποῦ φύτεψε χωρὶς ἄδεια τῆς Ἀνώτατης Ἀρχῆς;

Ὅταν θὰ πρέπει νὰ ξεπεράσει τὶς φοβίες καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς που ἐκτοξεύονται καθημερινὰ ἀπὸ τὰ δελτία τῶν  8:00;

Ἔτσι λοιπὸν τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ χώρα καὶ οἱ πολῖτες τῆς κατάντησαν εἶδος πρὸς πώληση, καὶ μάλιστα μὲ τὸν ποιὸ βάρβαρο τρόπο στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς  J.B.Morgan τοῦ Elliott Assosciates Fund του Dart Management fund ἢ τοῦ VCG, ἔρχονται κάποιοι στὴν ἑλληνικὴ τηλεόραση καὶ μιλᾶνε γιὰ ὀρθολογισμὸ καὶ σωφροσύνη.

Ὀρθολογισμὸ στὴν σκλαβιὰ καὶ στὴν πενία.

Τελικὰ ἡ Ἱστορία  ξανάφερε τούτην τὴν χώρα στὴν πρώτη γραμμὴ πυρὸς γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμα φορᾷ τὴν Δημοκρατία, τὴν ἐλευθερία ἀλλὰ καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἀνθρώπου.

Ὁ ἀγῶνας ποὺ δίνει ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς δὲν ἀφορᾷ μόνο τὸν ἴδιο, ἀλλὰ τοὺς λαοὺς ὅλου του Πλανήτη.

Καὶ δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἀποτύχει- ἄσχετα μὲ τὸ κόστος.

© HeadWaiter

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ.


 

Μιὰ κυβέρνηση ρὲ παιδιά, μιὰ ὁποιαδήποτε κυβέρνηση!

Δύο χρόνια τώρα σὲ τούτη τὴν χώρα ψάχνουμε τὰ λεφτὰ ποὺ ὑπάρχουν ἢ καὶ δὲν ὑπάρχουν καὶ τὴν τελευταία βδομάδα ψάχνουμε γιὰ μιὰ κυβέρνηση ποὺ πάντα εἶναι ἐκεῖ μπροστά μας.

Τοῦτος ὁ λαός ἔχει ἀρκετὰ ἀνεπτυγμένο τὸ χιοῦμορ.

Εἶναι ἐκεῖ στὴν βρύση τὰ δυὸ πρώην μεγάλα κόμματα καὶ δὲν μποροῦν νὰ πιοὺν νερό.

Τελικὰ μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια δημοκρατικῶν καὶ προοδευτικῶν ἀγώνων ὁ ναὸς τῆς Δημοκρατίας μολύνθηκε ἀπὸ τὶς μπότες τῶν Ναζιστῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.

Προσκυνῶ τὴν χάρη σου Λαέ μου

σκύβω τὸ κεφάλι στὰ μαρτύριά σου

καὶ θαυμάζω Λαέ μου τὰ ἔργα σου.

Καὶ οἱ κοσμαγάπητοι καὶ λαοπρόβλητοι ἡγέτες μας περὶ ἄλλα τυρβάζουν.

«Ὁ λαὸς ψήφισε ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης» «Ὁ λαὸς ψήφισε κατὰ τῆς Εὐρώπης» Ὑπὲρ τοῦ euro, κατὰ τοῦ euro, ὑπὲρ τῆς ψωροκώσταινας κατὰ τῆς ψωροκώσταινας, ὑπὲρ τοῦ Ahmet, κατὰ τοῦ Ahmet.

Ἕνα εἶναι σίγουρο. Ὁ Λαὸς δὲν θὰ θέλε νὰ ψηφίσει κανέναν ἀπὸ ἐσάς. ΚΑΝΕΝΑΝ.

Καὶ τὸ ἀπέδειξε στέλνοντας κάποιους ποὺ δηλώνουν μὴ Δημοκράτες στὴν Βουλή.

Σᾶς βαρέθηκε. Ἀνίκανοι καὶ ἀδιόρθωτοι.

Φέρατε τὴν χώρα στὴν ἄβυσσο καὶ τὸ μόνο ποὺ κάνετε τὸν τελευταῖο μῆνα εἶναι νὰ διαγωνίζεστε στὰ παράθυρα τῆς τηλεόρασης γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει ποιὸ δυνατὴ φωνὴ ὥστε νὰ μὴν ἀκούγεται ὁ ἄλλος.

Οὔτε μιὰ στιγμὴ δὲν ἀναρωτηθήκατε γιὰ τοῦτον τὸν λαὸ παρὰ μόνο γιὰ τὶς καρέκλες σας. Τὴν καρέκλα, ἀδιαφορώντας ἂν ἡ χώρα πέσει στὴν πυρά.

Διαστρεβλώσατε κάθε τί ὄμορφο καὶ κάθε ἀξία.

Διαφθείρατε συνειδήσεις μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ κάνατε φέουδό σας τὴν χώρα.

Καὶ αὐτὴν ἀκόμα τὴν Δημοκρατία τὴν μεταλλάξατε σὲ μιὰ βάρβαρη ὀλιγαρχία.

Καὶ πάνω στὰ χαλάσματα συνεχίζετε τὰ παιγνίδια σας.

Εἶστε ἀδικαιολόγητοι.

© HeadWaiter

Τὸ Πρόσωπο Τῆς Ἡμέρας


Π.Παυλόπουλος

Π.Παυλόπουλος

Σήμερα 6/05/2012 ἡμέρα ἐθνικῶν ἐκλογῶν γιὰ τὴν Ἑλλάδα Πρόσωπο τῆς Ἡμέρας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

Ὁ ἐν λόγῳ καθηγητὴς στὴν προσπάθειά του νὰ πετύχει μέσῳ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου τὴν δημιουργία σταθερῶν κυβερνήσεων, ὅπως διατείνεται, πέτυχε ἕνα ποσοστὸ τῆς τάξεως λίγο παραπάνω του 16% Ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ πῆγαν στὴν κάλπη νὰ ἐκλέξουν ἄλλο κόμμα καὶ ἄλλον βουλευτὴ ἀπὸ αὐτὸ τῆς ἐπιλογῆς τους.

Ψήφισαν τὸν Ἄλφα καὶ βγῆκε ὁ Βήτα καὶ μάλιστα τοῦ ἀντιπάλου κόμματος.

Ὁ κ. Παυλόπουλος στὴν προσπάθειά του νὰ πετύχει αὐτοδύναμες κυβερνήσεις ἔδωσε «μπόνους» 50 βουλευτὲς στὸ πρῶτο κόμμα.

Ἔτσι λοιπὸν τὸ 16% τῶν ψήφων ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς ποὺ ἀσκήσαμε τὸ ἐκλογικό μας δικαίωμα, διαχειρίστηκε ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Προκόπη Παυλόπουλο μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἦταν βολικὸ γιὰ τὴν Ἄρχουσα Πολιτικὴ Τάξη τῆς χώρας.

Πρόσωπο ἀλλὰ καὶ «Δημοκράτης» τῆς ἡμέρας, λοιπόν, ὁ κ. Παυλόπουλος

© HeadWaiter

Speakers’ Corner


Στὴν βορειοανατολικὴ γωνιὰ τοῦ  Hyde Park  στὸ Λονδίνο ὑπάρχει τὸ λεγόμενο Speakers’ Corner. Εἶναι ἕνας χῶρος ποὺ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἀνέβει σὲ μιὰ καρέκλα, ἕνα τραπέζι, ἢ σὲ ὁτιδήποτε τέλος πάντων ποὺ νὰ τὸν φέρνει λίγο ποιὸ ψηλὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ νὰ μιλήσει στὸ πλῆθος.

Τὰ θέματα ποὺ ἀσχολοῦνται οἱ ὁμιλητὲς ποικίλουν. Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ φτάνοντας μέχρι τοὺς ἐξωγήινους.

Ἕνα τέτοιο Speakers’ Corner μοῦ θύμισε καὶ ἡ παρουσίαση ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις χθὲς βράδυ τῶν ὁμιλιῶν τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν ἀπὸ τὰ κανάλια.

Ἕνα Speakers’ Corner ποὺ μᾶλλον δὲν εἶναι καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι Δημοκρατία.

Ὁμιλίες καὶ κοινὸ ποὺ δὲν ἔχουν ἄλλο σκοπὸ παρὰ νὰ συσπειρώσουν κάποια ἐκλογικὴ πελατεία, καὶ νὰ μειώσουν τὸ ἀντίπαλο κόμμα. Τὴν ἀντίπαλη ὁμάδα, τὸν ἐχθρό.

Ἐμεῖς, ἐμεῖς καὶ ὄχι οἱ ἄλλοι.

Ἐμεῖς θὰ μᾶς σώσουμε, ἐμεῖς ἔχουμε τὴν γνώση, ἐμεῖς εἴμαστε ἱκανοί.

Καὶ ἀπὸ κάτω το πλῆθος νὰ παραληρεῖ, νὰ ἀποθεώνει τὸν ἀρχηγό, τὸν ἱκανό, τὸν χαρισματικὸ ἡγέτη.

Εἶναι αὐτὸ Δημοκρατία; Εἶναι αὐτὸ Δημοκρατικὸς πολιτισμός;

Οἱ βάρβαροι ἔρχονται ἢ εἶναι κιόλας ἐδῶ;

http://wp.me/p1h3Tw-am

© HeadWaiter

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Λίγες μέρες πρὶν τὶς ἐκλογές, ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς δέχεται κατὰ κύματα χιλιάδες μηνύματα μέσῳ τῶν ΜΜΕ.

Ἀκούγοντας τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Τρόικα (ἀναφέρομαι στοὺς ὑποψήφιους βουλευτὲς τῶν κομμάτων τοῦ μνημονίου) νὰ μιλᾶν τόσο πειστικὰ καὶ πιεστικά, ἀναρωτιέμαι μήπως κάπου κάνω λάθος.

Ἀναρωτιέμαι μήπως πραγματικὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὸ καλό της χώρας καὶ τῶν κατοίκων της.

Μήπως αὐτοὶ ἔχουν δίκιο καὶ ἐγὼ ἄδικο.

Μόνο γιὰ μιὰ στιγμή, γιατί ἡ σκληρὴ πραγματικότητα μὲ ἐπαναφέρει.

Ὑπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες πού μου δείχνουν ὅτι σκοπὸς τοὺς εἶναι μόνο ἡ κατοχὴ καὶ ἐξαθλίωση τούτης τῆς χώρας.

Διάβασα σήμερα στὸ  NewsIt.gr καὶ στὸ alfavita.gr γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης Παπαδήμου νὰ καταργήσει τὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος τῆς Β΄ Λυκείου  «Πολιτικὴ καὶ Δίκαιο» γνωστὸ ὡς «Στοιχεῖα Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος».

Εἶναι ἕνα μάθημα δικαιωμάτων ποὺ πολίτη ποὺ παρουσιάζει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος.

Λεπτομέρεια θὰ μοῦ πεῖτε. Ἐδῶ ὁ κόσμος καίγεται.

Λεπτομέρεια ὅμως ποὺ δείχνει τὶς προθέσεις τῶν ἐκπροσώπων τῆς Τρόικα.

Καλὴ λευτεριὰ πατριῶτες.

© HeadWaiter  

ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ


 

Ὅσο προχωρᾶμε πρὸς τὶς ἐκλογὲς τόσο οἱ δημοσκοπήσεις δὲν δίνουν μιὰ καθαρὴ εἰκόνα γιὰ τὸ ἀποτέλεσμά τους.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ πτυχὴ αὐτῶν τῶν ἐκλογῶν ποὺ νομίζω ὅτι δὲν ἔχει ἀναλυθεῖ μὲ τὴν δέουσα προσοχή, ἢ μᾶλλον δὲν δόθηκε ἡ ἐντολὴ γιὰ νὰ γίνει μιὰ τέτοια ἀνάλυση.

Μιλάω γιὰ τὸ μέλλον τῶν δύο μεγάλων κομμάτων ἐξουσίας.

Καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὸ οἰκονομικό τους μέλλον.

Ἂν μὲ κάποιον τρόπο κρατηθοῦν στὰ ἀποτελέσματα ποὺ δείχνουν οἱ δημοσκοπήσεις  ἢ πέσουν ἀκόμα παρακάτω ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ἐπιδότησης ποὺ παίρνουν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος θὰ πάψει νὰ ὑφίσταται.

Ὅλοι ξέρουμε ὅτι στὰ οἰκονομικὰ καὶ ἡ Ν.Δ. ἀλλὰ καὶ τὸ ΠαΣοΚ εἶναι ἀρκετοὺς βαθμοὺς κάτω ἀπὸ τὴν βάση.

Τί θὰ γίνει στὴν περίπτωση ποῦ θὰ πάψουν νὰ ἀκτινοβολοῦν μὲ τὴν λάμψη τῆς Ἐξουσίας;

Τί θὰ γίνει ἂν οἱ Τράπεζες ἀρχίζουν νὰ ζητᾶνε χρήματα;

Καὶ τί θὰ γίνει ἂν Ν.Δ. καὶ ΠαΣοΚ  ζητήσουν νὰ ὑπαχθοῦν στὸ ἄρθρο 99;

Ἴσως τελικὰ ἡ Ἱστορία κάποιες φορὲς νὰ ἀρέσκεται σὲ φάρσες.

© HeadWaiter

ο δύτης των νιπτήρων

καταδύσεις ποικίλης ύλης

Ilcorno's Blog

Just another WordPress.com site

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Κατεβαίνουμε στον πολιτικό στίβο, κατεβαίνουμε στις εκλογές.

WordPress ΣΕ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ "THE POLYTONIC PROJECT"

Περιδιαβαίνοντας

- Passing through the Αrts, culture and civilization, nature and human

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΩΡΑ !

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: Καμιά αλλαγή του συντάγματος χωρίς δημοψήφισμα ! ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ, το πλήθος μας.

Αέναη κίνηση-moto Perpetuo

Για την αυτονομία και τη χειραφέτηση-per l' autonomia e l' emancipazione

Τοπία

του Μυαλού κ της Ψυχής

ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

...γελοίος γράφων...

Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ - σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Κάδος Ανατύπωσης

Ανάλεκτα του Διαδικτύου

PROJECT ANTISYSTEM

NEWS,MUSIC, SERIES, AND MORE

Crystalia Patouli --------

H ζωή δεν είναι αυτή πoυ έζησε κανείς, αλλά αυτή πoυ θυμάται και όπως τη θυμάται για να την αφηγηθεί. Gabriel García Márquez

Λαϊκιστής

"Οι καιροί ου μενετοί" Θουκυδίδης

Το μαμούνι που μιλάει

Πες-πες κάτι θα μείνει

The Late Blog

"It is never too late to be , what you might have been "

ΕΠΙΓΟΝΟΣ

Ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερη σκέψη.

για την Ιστορια...

Θέματα -Πηγές-Σκέψεις-Τεχνικές & εργαλεία για τη διδασκαλία της

Τα Κακώς Κείμενα

{ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ & Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ // www.kakoskeimena.net // www.kakoskeimena.com }

λογομνήμων...

κατ' ευφημισμόν

Referendums For Greece

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Θραξ Αναρμόδιος

αναρμοδίως επί παντός

XOYNTAPA

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΚΡΑΤΟΣ !

sterianizali.wordpress.com/

καΤά Λάθος σΤεριανός. καΤά πάθος ζαΛισμένος.

kospanti

Ιστορίες ενός τσακισμένου μυαλού ...

Αναγεννημένη

"Και το ξερό κεφάλι μου μυαλό ποτέ δε βάζει, όσο τα πόδια μου βαστούν, στο δρόμο θα με βγάζει"

Ο άνθρωπος του μετρό

Γιατί πάντα κάποιος πρέπει να κάθεται και να παρατηρεί τους άλλους...

Lagrimas de oro

Δάκρυα από χρυσό

Βίκυ Παπαπροδρόμου: ό,τι πολύ αγάπησα (ποίηση, πεζογραφία & μουσική)

Μ' αρέσουν τα ποιήματα που ζουν στο δρόμο, έξω απ' τα βιβλία: αυτά που τουρτουρίζουν στις γωνιές κι όλο καπνίζουν σαν φουγάρα· που αναβοσβήνουν, μες στη νύχτα, σαν Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια... [Νίκος Χουλιαράς]

Διαβούλευση Πολιτών

Ιστοσελίδα ενημέρωσης, διαβούλευσης, έρευνας, αρθρογραφίας.

απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Stop Alimentarius

Ενημερώσου για τον κώδικα διατροφής και προστάτευσε τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου

Love Your Thoughts

...οργασμός σκέψης

αἰέν ἀριστεύειν

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

ΨΙΘΥΡΟΙ

ψίθυροι του κόσμου

Dimitris Manousakis

A great WordPress.com site

Απ'όλα (με sos)

Εδώ δεν πουλάμε σουβλάκια

ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ , ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΕΣ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Yannis Ioannou,cartoonist

cartoons and satyrical comics ,Yannis Ioannou

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Θέματα και αναθέματα...

Χειμωνιάτικη Λιακάδα

Σκέψεις, απόψεις, προβληματισμοί και συναισθήματα. Στοχασμοί που ρίχτηκαν στο διαδίκτυο σαν μπουκάλια στο πέλαγος …

womaneveryday

με σκέψη για όλα-σχεδόν

Αρέσει σε %d bloggers: